Det framgångsrikaste sättet
är alltid din egna rörelse
för att utvecklas bäst

FITNESS FORM

Träningsprogram

Här kommer de olika alternativen
i en numrerad följd.
 
Som du själv väljer individuellt att
gå vidare på.
​​​​​​​
Alla är vi på olika nivåer, så skynda
långsamt. Bättre lugnt rätt och riktigt
än fort snabbt och fel. 

Övningsutföranden

Övningsutföranden skall vara av
fullvärdig följsam rörelse enligt FRAST
metodiken. 

Rörelsen är alltid styrande över
belastningen. Gör aldrig avkall på
​​​​​​​rörelsen för att öka belstningen.

Att tänka på